Mees Rottgering (1)

Tennisscholen

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Vanaf september 2020 wordt er ook gestart met instroomtrainingen voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar.

Al deze partners hebben zich bereid getoond samen met de KNLTB de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'.

Instroomtrainingen (7 t/m 10 jaar)

In 2020 faciliteert de KNLTB in samenwerking met tennisleraren en tennisscholen zogenoemde instroomtrainingen voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. Instroomtrainingen zijn bedoeld voor spelers met de intrinsieke motivatie zich te willen verbeteren. De instroomtrainingen bieden leergierige tennissers, aanvullend op clubtrainingen, een uitdagende activiteit met gelijkgestemden en onder goede begeleiding.

Gecertificeerde tennisscholen (vanaf 11 jaar)

Vanaf het seizoen 2020-2021 zijn er 15 gecertificeerde tennisscholen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen onderscheid tussen onderbouw en bovenbouwscholen. Dit heeft als voordeel dat de KNLTB de gecertificeerde scholen intensiever kan begeleiden en de versnippering van talent beter tegen kan gaan.

In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar instroomtrainingen, vervolgens naar een gecertificeerde tennisschool en vandaar naar de nationale selectie.

Beleidsdocumenten

We hebben enkele aspecten uit het toptennisplan "Five Steps to the Top" verder uitgewerkt, zoals meer informatie over voeding, het aanvragen van wildcards en travelling coaches. Je kunt deze documenten hier vinden.